மூடுக

கரைவெட்டி பறவைகள் சரணாலயம் – மாவட்ட ஆட்சியர் பார்வை

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 29/02/2020
பறவைகள் கணக்கெடுப்பு பணி

கரைவெட்டி பறவைகள் சரணாலயத்தில், பறவைகள் கணக்கெடுப்பு பணிகளை மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் 29.02.2020 அன்று பார்வையிட்டார்கள். (PDF 28 KB)

றவைகள் கணக்கெடுப்பு பணி

றவைகள் கணக்கெடுப்பு பணி