மூடுக

சமூக நலத்துறையின் சார்பில், பயனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டன – 30.11.2019

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 02/12/2019
நலத்திட்ட உதவிகள்

Financial assistance given to beneficiaries by Social Welfare dept. – 30.11.2019. (PDF 35 KB)