மூடுக

விவசாயிகள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் 29.08.2019 அன்று நடைபெற்றது.

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 30/08/2019
விவசாயிகள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம்

விவசாயிகள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் 29.08.2019 அன்று நடைபெற்றது. (PDF 27 KB)