மூடுக

தீண்டாமை ஒழிப்பு தின உறுதிமொழி – 30.01.2023

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 30/01/2023

தீண்டாமை ஒழிப்பு தின உறுதிமொழி 30.01.2023 அன்று எடுக்கப்பட்டது. (PDF 20 KB)