மூடுக

கள ஆய்வு – மின்னனு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் வைக்கப்பட்டுள்ள அறை – 30.12.2020

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 31/12/2020
கள ஆய்வு – மின்னனு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் வைக்கப்பட்டுள்ள அறை

மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் மின்னனு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் வைக்கப்பட்டுள்ள அறையினை 30.12.2020 அன்று ஆய்வு செய்தார்.(PDF 192 KB)