மூடுக

100% வாக்குப்பதிவு குறித்து மனித சங்கிலி நடைபெற்றது – 28.03.2019

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 28/03/2019
100% வாக்குப்பதிவு குறித்து மனித சங்கிலி நடைபெற்றது

100% வாக்குப்பதிவு குறித்து மனித சங்கிலி நடைபெற்றது – 28.03.2019 (PDF 21 KB)