மூடுக

மாவட்ட ஆட்சியர் , வாக்குச்சாவடி (ம) வாக்கு எண்ணும் மையத்தினை பார்வையிட்டார் – 27.12.2019

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 29/12/2019
உள்ளாட்சி தேர்தல்

மாவட்ட ஆட்சியர் , வாக்குச்சாவடி (ம) வாக்கு எண்ணும் மையத்தினை பார்வையிட்டார் – 27.12.2019. (PDF 20 KB)