மூடுக

வாக்குப்பதிவு மைய அலுவலர்களுக்கு பயிற்சி வகுப்பு நடைபெற்றது – 26.03.2019

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 26/03/2019
வாக்குப்பதிவு மைய அலுவலர்களுக்கு பயிற்சி வகுப்பு நடைபெற்றது

வாக்குப்பதிவு மைய அலுவலர்களுக்கு பயிற்சி வகுப்பு நடைபெற்றது – 26.03.2019. (PDF 21 KB)