மூடுக

தமிழ்வளர்ச்சித் துறை சார்பில் நடத்தப்பட்ட போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பரிசுத் தொகை மற்றும் சான்றிதழ்கள் வழங்குதல்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 19/05/2023
தமிழ்வளர்ச்சி துறை- போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றவர்கள்

மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் தமிழ் வளர்ச்சித் துறை சார்பில் நடத்தப்பட்ட பல்வேறு போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பரிசுத் தொகை மற்றும் சான்றிதழ்களை 18.05.2023 அன்று வழங்கினார். (PDF 30 KB)

Tamil Development Competition winners தன்