மூடுக

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு செயற்கை கால்களை மாவட்ட ஆட்சியர் வழங்கினார் – 19.11.2021

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 22/11/2021
நலத்திட்ட உதவிகள்

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு செயற்கை கால்களை மாவட்ட ஆட்சியர் வழங்கினார் – 19.11.2021. (PDF 101 KB)
நலத்திட்ட உதவி