மூடுக

வறுமை கோட்டிற்கு கீழ் வாழும் ஏழைத்தொழிலாளர்கள் பற்றி கணக்கெடுத்த பணிகளை மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு செய்தார்- 21.02.2019

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 22/02/2019
வறுமை கோட்டிற்கு கீழ் வாழும் ஏழைத்தொழிலாளர்கள் பற்றி கணக்கெடுத்த பணிகளை மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு

வறுமை கோட்டிற்கு கீழ் வாழும் ஏழைத்தொழிலாளர்கள் பற்றி கணக்கெடுத்த பணிகளை மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு செய்தார்- 21.02.2019 (PDF 26 KB)