மூடுக

கோவிட் – 19 சிறப்பு சிகிச்சை மையம் ஆய்வு – 26.05.2021

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 26/05/2021
சிறப்பு சிகிச்சை மையம் ஆய்வு

மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் கோவிட் – 19 சிறப்பு சிகிச்சை மையத்தை 26.05.2021 அன்று ஆய்வு செய்தார்கள். (PDF 31 KB)

Sசிறப்பு சிகிச்சை மையம் ஆய்வு