மூடுக

மாவட்ட ஆட்சியர், வேளாண்மைத்துறையின் மூலம் செயல்படுத்தப்படும் திட்டங்களை ஆய்வு செய்தார் – 30.06.2020.

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 01/07/2020
கள ஆய்வு

மாவட்ட ஆட்சியர், வேளாண்மைத்துறையின் மூலம் செயல்படுத்தப்படும் திட்டங்களை ஆய்வு செய்தார் – 30.06.2020. (PDF 31 KB)