மூடுக

அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி கூடுதல் கட்டிடங்கள் திறப்பு

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 03/07/2018
அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி கூடுதல் கட்டிடங்கள் திறப்பு

சன்னாவூர் மற்றும் தூத்தூர் ஆகிய இடங்களில் அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி கூடுதல் கட்டிடங்கள் திறப்பு