மூடுக

தமிழக அரசின் சாதனை விளக்க புகைப்படக்கண்காட்சி

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 24/11/2018
புகைப்படக்கண்காட்சி

தமிழக அரசின் சாதனை விளக்க புகைப்படக்கண்காட்சி வாலஜாநகரத்தில் நடைபெற்றது. (PDF 20KB)