மூடுக

நகராட்சி தூய்மைப்பணியாளர்களுக்கு அத்தியாவசியப் பொருட்கள் வழங்கப்பட்டது – 24.04.2020

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 25/04/2020
கொரோனா தடுப்பு

நகராட்சி தூய்மைப்பணியாளர்களுக்கு அத்தியாவசியப் பொருட்கள் வழங்கப்பட்டது – 24.04.2020. (PDF 28 KB)