மூடுக

மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில், மத நல்லிணக்க நாள் உறுதிமொழி எடுக்கப்பட்டது – 19.08.2021

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 19/08/2021
உறுதிமொழி

மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில், மத நல்லிணக்க நாள் உறுதிமொழி எடுக்கப்பட்டது – 19.08.2021. (PDF 102 KB)