மூடுக

இணையதளம் மூலம் காணொலிக்காட்சி வாயிலாக மாவட்ட ஆட்சியருடன் பொதுமக்கள் குறைதீர்வு நடைபெற்றது – 21.12.2020

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 21/12/2020
மக்கள் குறைகள்

இணையதளம் மூலம் காணொலிக்காட்சி வாயிலாக மாவட்ட ஆட்சியருடன் பொதுமக்கள் குறைதீர்வு நடைபெற்றது – 21.12.2020. (PDF 171 KB)