மூடுக

10,11,12ஆம் வகுப்பு பொது தேர்வு சம்பந்தமான ஆலோசனைக்கூட்டம், மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமை – 18.02.2019

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 19/02/2019
10,11,12ஆம் வகுப்பு பொது தேர்வு சம்பந்தமான ஆலோசனைக்கூட்டம்,

10,11,12ஆம் வகுப்பு பொது தேர்வு சம்பந்தமான ஆலோசனைக்கூட்டம், மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் நடைபெற்றது. (PDF 29 KB)