மூடுக

மாவட்ட ஆட்சியர், தூய்மை பாரத விழிப்புணர்வு வாகனத்தை கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார் – 15.09.2021

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 16/09/2021
Awareness Vehicle

மாவட்ட ஆட்சியர், தூய்மை பாரத விழிப்புணர்வு வாகனத்தை கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார் – 15.09.2021. (PDF 33 KB)
விழிப்புணர்வு வாகனம்

விழிப்புணர்வு வாகனம்