மூடுக

பொதுமக்கள் கருத்துகேட்புக் கூட்டத்தில் மாவட்ட ஆட்சியர் பங்கேற்றார் – 14.09.2021

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 14/09/2021
பொதுமக்கள் கருத்துகேட்புக் கூட்டம்

பொதுமக்கள் கருத்துகேட்புக் கூட்டத்தில் மாவட்ட ஆட்சியர் பங்கேற்றார் – 14.09.2021. (PDF 29 KB)