மூடுக

மாவட்ட ஆட்சியர், தேசிய குடற்புழு நீக்க தினத்தின் சிறப்பு முகாமை பார்வையிட்டார் – 15.03.2021

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 15/03/2021
தேசிய குடற்புழு நீக்க நாள்

மாவட்ட ஆட்சியர், தேசிய குடற்புழு நீக்க தினத்தின் சிறப்பு முகாமை பார்வையிட்டார் – 15.03.2021. (PDF 41 KB)