மூடுக

மாவட்ட ஆட்சியர், தொழில் நெறி வழிகாட்டல் கண்காட்சி (ம) கருத்தரங்கு நிகழ்ச்சியினை துவக்கி வைத்தார் – 12.10.2021

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 12/10/2021
கண்காட்சி (ம) கருத்தரங்கு

மாவட்ட ஆட்சியர், தொழில் நெறி வழிகாட்டல் கண்காட்சி (ம) கருத்தரங்கு நிகழ்ச்சியினை துவக்கி வைத்தார் – 12.10.2021. (PDF 21 KB)
கண்காட்சி (ம) கருத்தரங்கு

கண்காட்சி (ம) கருத்தரங்கு

கண்காட்சி (ம) கருத்தரங்கு