மூடுக

மாவட்ட ஆட்சியர், 12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு மதிப்பெண் சான்றிதழ்களை வழங்கினார்- 24.07.2020

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 24/07/2020
மாவட்ட ஆட்சியர், 12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு மதிப்பெண் சான்றிதழ்களை வழங்கினார்

மாவட்ட ஆட்சியர், 12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு மதிப்பெண் சான்றிதழ்களை வழங்கினார்- 24.07.2020. (PDF 34 KB)