மூடுக

மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் – 19.11.2018

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 20/11/2018
மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம்

மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் மாவட்ட ஆட்சியர் கூட்டரங்கில் 19.11.2018 அன்று நடைபெற்றது. (PDF 63 KB)

மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம்.

மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம்