மூடுக

வளர்ச்சிப்பணிகள் (ம) நலத்திட்டங்கள் குறித்து, மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களின் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பு – 16.08.2021

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 16/08/2021
மாவட்ட ஆட்சியரின் செய்தியாளர் சந்திப்பு

வளர்ச்சிப்பணிகள் (ம) நலத்திட்டங்கள் குறித்து, மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களின் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பு – 16.08.2021. (PDF 29 KB)
மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களின் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பு