மூடுக

கோவிட் – 19 தடுப்பூசி வழங்கும் பணிகள் ஆய்வு

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 13/01/2021
கோவிட்-19 தடுப்பூசி

கோவிட் – 19 தடுப்பூசி வழங்கும் பணிகள் குறித்து அரசு தலைமைக் கொறடா அவர்கள், மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் ஆய்வு செய்தார். (32 KB)

COVID - 19 Vaccine

COVID - 19 Vaccine