மூடுக

மருத்துவகல்லூரி மருத்துவமனைக்கு ஆக்சிஜன் செறிவூட்டல் கருவி வழங்குதல் – 21.05.2021

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 21/05/2021
ஆக்சிஜன் செறிவூட்டல் கருவி வழங்குதல்

சோலைவனம் அறக்கட்டளை சார்பாக அரியலூர் மருத்துவகல்லூரி மருத்துவமனைக்கு ஆக்சிஜன் செறிவூட்டல் கருவி மாவட்ட ஆட்சியர் முன்னிலையில் 21.05.2021 அன்று வழங்கினார்கள். (PDF 26 KB)