மூடுக

கருத்துக்கேட்பு கூட்டம் மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் நடைபெற்றது – 11.12.2020

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 13/12/2020
மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் கருத்துக்கேட்புக் கூட்டம்

கருத்துக்கேட்பு கூட்டம் மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் நடைபெற்றது – 11.12.2020. (PDF 204 KB)