மூடுக

தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கு அத்தியாவசியப் பொருட்கள் அடங்கிய தொகுப்பு பைகள் வழங்கப்பட்டது – 21.05.2020

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 21/05/2020
கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள்

தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கு அத்தியாவசியப் பொருட்கள் அடங்கிய தொகுப்பு பைகள் வழங்கப்பட்டது – 21.05.2020. (PDF 30 KB)