மூடுக

மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் பதற்றமான வாக்குச்சாவடிகளை பார்வையிட்டார் -16.04.2019

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 17/04/2019
மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் பதற்றமான வாக்குச்சாவடிகளை பார்வையிட்டார்

மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் பதற்றமான வாக்குச்சாவடிகளை பார்வையிட்டார். (PDF 31 KB)