மூடுக

மாவட்ட ஆட்சியர் மாதிரி வாக்குப்பதிவினை 11.10.2018 அன்று பார்வையிட்டார்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 12/10/2018
மாதிரி வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது

மாவட்ட ஆட்சியர் மாதிரி வாக்குப்பதிவினை 11.10.2018 அன்று பார்வையிட்டார். (PDF
24 KB)