மூடுக

அரசு தலைமை கொறடா அவர்கள், சுகாதார நலவாழ்வு மையம் மற்றும் மகப்பேறு கட்டிடங்களை 07.02.2019 அன்று திறந்து வைத்தார்கள்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 09/02/2019
சுகாதார நலவாழ்வு மையம் மற்றும் மகப்பேறு கட்டிடங்கள் திறப்பு

அரசு தலைமை கொறடா அவர்கள், மாவட்ட ஆட்சியரின் தலைமையில் சுகாதார நலவாழ்வு மையம் மற்றும் மகப்பேறு கட்டிடங்களை 07.02.2019 அன்று திறந்து வைத்தார்கள்.(PDF 23 KB)

Health Center opening.

சுகாதார நலவாழ்வு மையம் மற்றும் மகப்பேறு கட்டிடம் திறந்து வைத்தல்.

Health Center opening.

சுகாதார நலவாழ்வு மையம் மற்றும் மகப்பேறு கட்டிடம் திறந்து வைத்தல்.

Priceless goat Distribution.

விலையில்லா வெள்ளாடுகள் வழங்குதல்.

Black-gram procurement Center  Opening.

நேரடி உளுந்து கொள்முதல் நிலையம்.