மூடுக

பீகார் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த 330 தொழிலாளர்கள் சொந்த ஊருக்கு அனுப்பி வைப்பு – 16.05.2020

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 20/05/2020
புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள்

பீகார் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த 330 தொழிலாளர்கள் சொந்த ஊருக்கு அனுப்பி வைப்பு – 16.05.2020. (PDF 27 KB)