மூடுக

மாவட்ட ஆட்சியர், உலக மக்கள்தொகை விழிப்புணர்வு பேரணியை துவக்கி வைத்தார் – 12.07.2019

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 12/07/2019
மாவட்ட ஆட்சியர், உலக மக்கள்தொகை விழிப்புணர்வு பேரணியை துவக்கி வைத்தார்

மாவட்ட ஆட்சியர், உலக மக்கள்தொகை விழிப்புணர்வு பேரணியை துவக்கி வைத்தார் – 12.07.2019. (PDF 24 KB)