மூடுக

கோவிட் -19 தடுப்பூசி வழங்குவது தொடர்பான ஒருங்கிணைப்புக்குழு கூட்டம் – 11.01.2021

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 11/01/2021
கோவிட் -19

கோவிட் -19 தடுப்பூசி வழங்குவது தொடர்பான ஒருங்கிணைப்புக்குழு கூட்டம் – 11.01.2021. (PDF 31 KB)