மூடுக

வாக்குப்பதிவு அலுவலர்களுக்கான தேர்தல் விளக்கப் பயிற்சி – 13.04.2019

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 13/04/2019
வாக்குப்பதிவு அலுவலர்களுக்கான தேர்தல் விளக்கப் பயிற்சி

வாக்குப்பதிவு அலுவலர்களுக்கான தேர்தல் விளக்கப் பயிற்சி. (PDF 281 KB)