மூடுக

மழைநீர் சேகரிப்பின் அவசியம் குறித்த விழிப்புணர்வு பிரச்சார வாகனம் – 06.10.2021

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 07/10/2021
விழிப்புணர்வு பிரச்சார வாகனம்

மழைநீர் சேகரிப்பின் அவசியம் குறித்த விழிப்புணர்வு பிரச்சார வாகனம் – 06.10.2021. (PDF 133 KB)
விழிப்புணர்வு பிரச்சார வாகனம்