மூடுக

அரசு மருத்துவக் கல்லூரி கட்டிடம் கட்டும் பணிக்கு அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது – 07.07.2020

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 07/07/2020
அரசு மருத்துவக் கல்லூரி கட்டிடம் கட்டும் பணிக்கு அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது

அரசு மருத்துவக் கல்லூரி கட்டிடம் கட்டும் பணிக்கு அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது – 07.07.2020. (PDF 32 KB)