மூடுக

மாண்புமிகு மருத்துவம் & மக்கள் நல்வாழ்வுத்த்துறை அமைச்சர் (ம) மாண்புமிகு பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறை அமைச்சர் அவர்களின் கள ஆய்வு, ஆய்வுக்கூட்டம் – 10.08.2021

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 10/08/2021
கூட்டம்

மாண்புமிகு மருத்துவம் & மக்கள் நல்வாழ்வுத்த்துறை அமைச்சர் (ம) மாண்புமிகு பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறை அமைச்சர் அவர்களின் கள ஆய்வு, ஆய்வுக்கூட்டம் – 10.08.2021. (PDF 28 KB)
கள ஆய்வு

கள ஆய்வு

கள ஆய்வு

கள ஆய்வு

கள ஆய்வு

கள ஆய்வு

கள ஆய்வு

கள ஆய்வு