மூடுக

தேர்தல் செலவினப் பார்வையாளர்கள் வேட்பாளர் தேர்தல் செலவினம் தொடர்பான பதிவேடுகளை ஆய்வு செய்தனர் – 10.04.2019

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 11/04/2019
தேர்தல் செலவினப் பார்வையாளர்கள் வேட்பாளர் தேர்தல் செலவினம் தொடர்பான பதிவேடுகளை ஆய்வு செய்தனர்

தேர்தல் செலவினப் பார்வையாளர்கள் வேட்பாளர் தேர்தல் செலவினம் தொடர்பான பதிவேடுகளை ஆய்வு செய்தனர் – 10.04.2019. (PDF 25 KB)