மூடுக

வடகிழக்கு பருவமழைக்கான முன்னேற்பாடுகள் குறித்த ஆய்வு – 08.11.2021

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 09/11/2021
ஆய்வு

வடகிழக்கு பருவமழைக்கான முன்னேற்பாடுகள் குறித்த ஆய்வு – 08.11.2021. (PDF 25 KB)
ஆய்வு