மூடுக

மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரம் வைக்கப்பட்டுள்ள கிடங்கில் மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு – 06.02.2021

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 08/02/2021
மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு

மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரம் வைக்கப்பட்டுள்ள கிடங்கில் மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு – 06.02.2021. (PDF 19 KB)