மூடுக

இணையதளம் மூலம் காணொளிக்காட்சி வாயிலாக மாவட்ட ஆட்சியருடன் பொதுமக்கள் குறைதீர்வு நடைபெற்றது – 07.09.2020

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 08/09/2020
பொதுமக்கள் குறைதீர்வு.

இணையதளம் மூலம் காணொளிக்காட்சி வாயிலாக மாவட்ட ஆட்சியருடன் பொதுமக்கள் குறைதீர்வு நடைபெற்றது – 07.09.2020. (PDF 104 KB)