மூடுக

கண்காணிப்பு அலுவலர் அவர்களின் ஆய்வுக்கூட்டம் (ம) கள ஆய்வு

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 06/09/2018
மாவட்டத்தில் வளர்ச்சிப்பணிகள் குறித்து ஆய்வுக்கூட்டம்

கண்காணிப்பு அலுவலர் தலைமையில் மாவட்டத்தின் வளர்ச்சிப்பணிகள் குறித்து ஆய்வுக்கூட்டம், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது. (PDF 25 KB)
கண்காணிப்பு அலுவலர் அவர்களின் கள ஆய்வு. (PDF 27 KB)

கள ஆய்வு கள ஆய்வு கள ஆய்வு