மூடுக

மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள், மக்களைத்தேடி மருத்துவம் திட்டத்தினை தொடங்கி வைத்தார் – 05.08.2021

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 05/08/2021
மக்களைத்தேடி மருத்துவம்

மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள், மக்களைத்தேடி மருத்துவம் திட்டத்தினை தொடங்கி வைத்தார் – 05.08.2021. (PDF 36 KB)
மக்களைத்தேடி மருத்துவம்

மக்களைத்தேடி மருத்துவம்