மூடுக

சமபந்தி பொது விருந்து

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 03/10/2018
சமபந்தி விருந்து

மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் சமபந்தி பொது விருந்தில் காந்தி ஜெயந்தி அன்று கலந்துகொண்டார்.
(PDF 18KB)