மூடுக

12ஆம் வகுப்பு அரசு பொது தேர்வு மையத்தை மாவட்ட ஆட்சியர் பார்வையிட்டார் – 05.05.2022

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 05/05/2022
மாவட்ட ஆட்சியரின் ஆய்வு

12ஆம் வகுப்பு அரசு பொது தேர்வு மையத்தை மாவட்ட ஆட்சியர் பார்வையிட்டார் – 05.05.2022. (PDF 100 KB)