மூடுக

ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களுக்கு மருத்துவ உபகரணங்கள் வழங்கப்பட்டது – 02.10.2020

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 04/10/2020
மருத்துவ உபகரணங்கள்

ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களுக்கு மருத்துவ உபகரணங்கள் வழங்கப்பட்டது – 02.10.2020. (PDF 22 KB)