மூடுக

தேர்தல் பொது பார்வையாளர் (ம) மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் ஆகியோர் வாக்காளர் உதவி மையத்தினை பார்வையிட்டனர் – 04.04.2019

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 06/04/2019
தேர்தல் பொது பார்வையாளர் (ம) மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் ஆகியோர் வாக்காளர் உதவி மையத்தினை பார்வையிட்டனர்

தேர்தல் பொது பார்வையாளர் (ம) மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் ஆகியோர் வாக்காளர் உதவி மையத்தினை பார்வையிட்டனர் – 04.04.2019. (PDF 21 KB)